Servis

Autronic Servis pruža sljedeće usluge:
  • sklapanje računala
  • servis računala
  • servis prijenosnih računala
  • servis monitora, pisača, skenera i ostale informatičke opreme
  • ugradnja računalnih komponenti
  • čišćenje virusa, spyware-a, adware-a, ...
  • instalacija licenciranih software-a (operativnih sustava, programskih paketa, drivera)
  • godišnji ugovori o održavanju informatičke opreme
  • sve usluge vršimo u našem servisu ili kod stranke
  • podešavanje pristupa internetu

Od sada aje uz garanciju računala moguće dokupiti "On Site" jamstvo, kojim terensko otklanjanje hardwareskog kvara, na računalu pod garancijom, postaje besplatno.


Način podnošenja pisanih prigovora: osobno u Servisu, upisom u knjigu žalbe u Servisu, pismeno na adresu Servisa: Ulica grada Vukovara 226, 10000 Zagreb, elektronski mailom na adresu servis@autronic.hr
 
 
 CIJENIK:
R.Br. Opis Usluge kol. jed.
mj
.
Cijena
s PDV-om
  1.  On Site jamstvo - Doplata na garanciju 2 godine više... 1   500,00 Kn 
  2.  On Site jamstvo - Doplata na garanciju 3 godine više... 1   800,00 Kn 
  3.  Montaža računala + testiranje
1 sat 150,00 Kn 
  4.  Dijagnostika kvara na uređaju (računalo, monitor, printer i dr.)
1 sat 150,00 Kn 
  5.  Instalacija operativnog sustava (Windows 7, 8.1, 10, Linux-a i dr.), instalacija drivera i ažuriranje OS-a
2
sat
300,00 Kn  
  6.  Instalacija serverskog operativnog sustava (Windows Server), instalacija drivera i ažuriranje OS-a
3 sat 450,00 Kn 
 7.  Instalacija licenciranog software-a (Office, Anti Virus) 0.5 sat 75,00 Kn 
 8.  Detektiranje i uklanjanje spyware-a i virusa s računala + instalacija antivirusnog programa*
2+ sat 300,00+ Kn 
  9.  Preventivno održavanje računala M (čišćenje unutrašnjosti od prašine)** 0,5 - 1 sat 75.00 Kn  150,00 Kn 
  10.  Preventivno održavanje računala V (čišćenje unutrašnjosti od prašine, promjena tremalne paste na procesoru, čišćenje i podmazivanje ventilatora, testiranje)***
1  -  2
sat 150,00 Kn  300,00 Kn 
  11.  Ugradnja ili zamjena komponente u računalu****
0,5 sat 75,00 Kn 
12.  Dostava paketa ili računala u Zagrebu 1     50.00 Kn 
13.  Dostava paketa ili računala van Zagreba
  a)   paket do 5 kg
  b)   računalo
  c)   računalo + monitor ili printer

1
2
3

kut.
kut.
kut.

40.00 Kn 
60.00 Kn 
100.00 Kn 
14.  Dolazak kod stranke  1 sat 150,00 Kn  
15.  Projektiranje informatičkih sustava, izvođenje, instalacija licenciranog software-a -/- -/- Na upit 
16.  Spašavanje podataka sa oštećenih medija (HDD, memorijske kartice, USB flash, CD, DVD i dr.)*****  1+ sat 150,00+ Kn 
17.  Izrada kablova za mrežu UTP/STP
1 Kom 20,00 Kn 
 
CIJENA SATA RADA SERVISA = 120 Kn + 25% PDV = 150.00 Kn

*      Ovisno o stupnju zaraženosti (min. naplata 375,00 Kn, ostalo u dogovoru sa strankom)
**     Za desktop računala naplaćuje se 0,5 RS, a za prijenosnike sa djelomičnim rastavljanjem 1 RS  
***    Za desktop računala naplaćuje se 1 RS, a za prijenosnike sa kompletnim rastavljanjem 2 RS 
****   Komadno 
*****  Ovisno o stupnju uništenosti medija

>Hitan odziv servisa mimo ugovorenih obveza, na zahtjev kupca, uvećava osnovnu cijenu za 50%< 
>Informatička obuka korisnika naplaćuje se po cijeni sata rada servisa<
>Ako radovi nisu specificirani u ovom cjeniku, informaciju o cijeni popravaka možete saznati putem telefona<

* SERVIS NE PRUŽA TELEFONSKU PODRŠKU
 
Autronic computers d.o.o.
IBM Business Partner
Microsoft Certified Partner
HP Business Partner
Ogradujemo se od eventualnih odstupanja tehnickih opisa, slika i cijena proizvoda objavljenih na web stranicama. Zadrzavamo pravo izmjene opisa i cijena. Procitaj vise.