Pravna obavijest
Autronic Computers d.o.o. se ovime ograđuje od eventualnih odstupanja tehničkih opisa i cijena proizvoda objavljenih na web stranicama od stvarnih tehničkih opisa i cijena proizvoda koji su trenutno u prodaji, premda se pri objavljivanju nastoje poduzeti sve radnje radi ažuriranja podataka i postizanja njihove vjerodostojnosti. Autronic Computers d.o.o. zadržava pravo izmjene svih opisa i cijena proizvoda objavljenih na web stranicama, sukladno poslovnoj politici stalnog usavršavanja proizvoda, te mogućnosti i uvjeta komercijalizacije proizvoda na tržištu. Radi pribavljanja preciznih informacija o proizvodima, molimo Vas da se obratite našoj prodaji na slijedeći broj telefona ili e-mail

Prodaja
 tel.:      01 / 63 24 500
e-mail:  prodaja@autronic.hr
   

© Autronic computers d.o.o.  All Rights Reserved.

Autronic computers d.o.o.
IBM Business Partner
Microsoft Certified Partner
HP Business Partner
Ogradujemo se od eventualnih odstupanja tehnickih opisa, slika i cijena proizvoda objavljenih na web stranicama. Zadrzavamo pravo izmjene opisa i cijena. Procitaj vise.